ഓളവും തീരവും | Olavum Theeravum

ഓളവും തീരവും | Olavum Theeravum[Epub] ➜ ഓളവും തീരവും | Olavum Theeravum ➝ M.T. Vasudevan Nair – Heartforum.co.uk , ,.

Madathil Thekkepaattu Vasudevan Nair Malayalam born | Olavum eBook ✓ August , popularly known as MT, is a renowned Indian author, screenplay writer and film director He was born in Kudallur, a small village in the present day Palakkad District, which was under the Malabar District in the Madras Presidency of the British Raj He is one of the most prolific and versatile writers in modern Malayalam literature In , India s third highest civilian honour Padma Bhushan was awarded to him ഓളവും തീരവും Kindle - He was awarded the highest literary award in India Jnanpith for his work RandamoozhamMore information.

ഓളവും തീരവും | Olavum Theeravum
 • Paperback
 • 62 pages
 • ഓളവും തീരവും | Olavum Theeravum
 • M.T. Vasudevan Nair
 • Malayalam
 • 07 March 2018
 • 8122604161

10 thoughts on “ഓളവും തീരവും | Olavum Theeravum

 1. Prajeesh Arimbra says:

  AWESOME Its my life ,.

 2. Tony Peter says:

  GOOD ONE

 3. Malavika Rajesh says:

  great work ,,,from the epic author

 4. Soya says:

  62p, 50rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *