Nowy Jork. Od Mannahatty do Ground ZeroNowy Jork. Od Mannahatty do Ground Zero Czy holenderscy osadnicy naprawd kupili Manhattan od Indian za gar paciork w Czemu budow Brookli skiego Mostu kierowa a kobieta bez in ynieryjnego wykszta cenia Co p n noc robi a grupa bankier w uwi zionych w bibliotece pe nej drogocennych r kopis w Magdalena Rittenhouse odpowiada na te pytania b yskotliwie i z pasj cz c reportersk rzetelno z dociekliwo ci mi o nika historii i miejskiego przewodnika Pisze o wsp czesnych reklamach przy Times Square i o legendarnym za o ycielu New Yorkera , po trosze hipisie, a po trosze chasydzie opowiada o wielkich transakcjach finansowych i najdro szych sukienkach, kt rych prototypy powstaj w kuchenkach mikrofalowych Spaceruj c po mie cie, przemieszcza si w przestrzeni i czasie i uk ada ze swych opowie ci wielobarwny kola Efektem jest ksi ka, kt ra zaprasza do w dr wki po tym fascynuj cym, mitycznym i wci nieznanym mie cie. New Download [ Nowy Jork. Od Mannahatty do Ground Zero ] By [ Magdalena Rittenhouse ] – heartforum.co.uk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Nowy Jork. Od Mannahatty do Ground Zero book, this is one of the most wanted Magdalena Rittenhouse author readers around the world.

Download Nowy Jork. Od Mannahatty do Ground Zero – heartforum.co.uk
 • Hardcover
 • 400 pages
 • Nowy Jork. Od Mannahatty do Ground Zero
 • Magdalena Rittenhouse
 • Polish
 • 09 June 2018

10 thoughts on “Nowy Jork. Od Mannahatty do Ground Zero

 1. Tomasz says:

  Tytu zasugerowa mi, e do ap dosta em rzeteln , reportersk robot o jednym z najbardziej fascynuj cych miast wiata Ale si pomyli em Zaraz Rzetelnie jest, ale to nie reporta , a przynajmniej nie tylko reporta To wielowymiarowa opowie o architekturze, malarstwie, literaturze, nastroju, filozofii o wszystkim, co spaja Nowy Jork Pi knie napisana, pe na niebanalnych przemy le , zarazem nostalgiczna jak i radosna, historia Chrysler Building, kwarta u modowego, by mo e najw szego pa Tytu zasugerowa mi, e do ap dosta em rzeteln , reportersk robot o jednym z najbardziej fascynuj cych miast wiata Ale si pomyli em Zaraz Rzetelnie jest, ale to nie reporta , a...

 2. Bogumiła Załęczna says:

  The only thing I didn t like was the lack of continuity, as if it was a series of essays on New York, not a larger, logically composed piece.

 3. Krzysztof says:

  Autorka nie mo e si zdecydowa czy pisze prac naukow , ksi k podr nicz , czy mo e osobisty memuar Przez wi kszo tekstu przewa a podej cie pierwsze, wi c nagle si pojawiaj ce osobiste historie brzmi fa szywie, zw aszcza e nie s szczeg lnie ciekawe emocjonalnie przyt umione, jak szkolny pami tnik.

 4. Lukasz Chmielewski says:

  Ksi ka dobra, ale nie bardzo dobra Z jednej strony wietny zbi r informacji o Nowym Jorku, idealny przed podr do Miasta, kt re nigdy nie zasypia Z drugiej gdzie w okolicach po owy autorka zaczyna sobie pozwala na coraz wi cej w asnych przemy le , psychologicznych analiz i w tk w osobistych Ksi ka zmienia si z repor...

 5. Łukasz Węgrzyn says:

  Really good piece of work.Absolutely must read for every New Yorker not only one living there, but also for everyone who feels the Big Apple is somehow close to their heartsoul.

 6. Ania Sz says:

  Bardzo ciekawie o Nowym Jorku, jego historii i o znanych miejscach, ulicach i ludziach Goraco polecam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *