Bilim ve ŞarlatanlıkBilim ve Şarlatanlık Bu Kitap, Insanlar Inanma Konusunda Daha Bir Titiz, G Be Enir K Lmay , Onlarda Bir T R Inanma Sorumlulu U Bilinci Uyand Rmay Ama L Yor Eric Von Daniken Gibi En Inan Lmaz Fikirleri Reten Sahtekarlar , Zakkumcu Doktor Zel Gibi En I E Yaramaz Teknolojileri Geli Tiren Arlatanlar Besleyen Aptall N Anatomisine Giri Iyor Ve, Rasyonel D Nmenin Olmazsa Olmaz Ko Ulu Bilimsel Phe Ile Bir T Rl Tan Amayan Toplumumuzda, Ba Ta Felsefe Retmenleri Olmak Zere B T N Retmenlere Sesleniyor, Yeni Ku Aklara Bilimsel D Nme Al Kanl Klar Edinmede Yol G Stermeleri I In..

[PDF / Epub] ✐ Bilim ve Şarlatanlık  ☃ Hüseyin Batuhan – Heartforum.co.uk
  • Paperback
  • 540 pages
  • Bilim ve Şarlatanlık
  • Hüseyin Batuhan
  • Turkish
  • 10 April 2019

11 thoughts on “Bilim ve Şarlatanlık

  1. Seda Muradoglu says:

    Oscar Wilde n Aptall k en b y k g naht r dedi i gibi, H seyin Batuhan da Bilim ve arlatanl k adl kitab nda, sorgulayan bir zihniyetin, sa duyu ve akl n, bilim adamlar n n o u taraf ndan benimsenen ortadoks bilimin nemine de iniyor.Temelsiz iddialar n, saplant haline gelmi inan lar n, dogmatik ideolojilerin ve patalojik d nme bi imlerinin ele tirildi i kitapta, Pasteur gibi bir dehan n dahi, bir ey buldu unu iddia etmeden nce ne uzun ve zahmetli ara t rmalar yapmak zorunda kald , rnekleri ile anlat l yor.Aptall n anatomisi ve inanman n patalojisi adl b l mde, insanlar n arlatanlara inanmaktaki e ilimlerinin, masallar n mucizeleri ile b y m olmak, dini inan lar n kutsal , dolay s yla tart lamaz olu u ve paranormal olaylar n insanlarda yaratt uyu turucu etkinin beraberinde getirdi i sualsiz kabul yakla m na de iniliyor.Bir sahaf n tozlu raflar nda bulabildi im bu muazzam eserin m tevazi yazar rahmetli H seyin Batuhan n, 1921 S rmene do umlu oldu unu ve Oxford, M nih ve Salzburg niversitelerinde retim yeli i yapt n da eklemek isterim Yatt n yer nur olsun stat..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *