yirmi5

yirmi5[PDF / Epub] ☄ yirmi5 Author Selcan Aydın – Heartforum.co.uk Babam gitti Ben hi b y yemedim Babas giden her k z gibi yar m kald m Babas z kalan her ocuk gibi hep bir yan m ok daha fazla k r lgan, ok daha eksik, ok daha ocuk kald Hep onu ba kalar nda arad m Bula Babam gitti Ben hi b y yemedim Babas giden her k z gibi yar m kald m Babas z kalan her ocuk gibi hep bir yan m ok daha fazla k r lgan, ok daha eksik, ok daha ocuk kald Hep onu ba kalar nda arad m Bulamad k a sab rs z biri oldum B y d k e ona benzedim Ona benzeyen yanlar m hi sevmedimKocaman k z oldum san yor Hala i inde baba ge en ark larda g zleri dolu dolu olan bir k z ocu uyum Ben bu kitab yazarken, orta dereceli depresyon phesiyle tedavi olmaya ba lad m Do al seleksiyonun gerektirdi i muhta l k duygusu beslenemedi inde, b yle sonu lar do uruyormu i teHer zaman her durumda g l olmaya al t m ve elbette bunu da atlatmak istiyorum Birilerine yaln z de ilsin hissiyat n ya att ysam ne l Bana bunu ya atan tek bir ki i bile olmad nk hayat m boyunca Bu y zden Y RMimde hemya nda bir ocuk, hemya nda bir gen k z var ve hi b y m yorlar Tan t m B lteninden.

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the yirmi book, this is one of the most wanted Selcan Aydın author readers around the world.

yirmi5 PDF Ä Paperback
  Import EPUB to the Program Import EPUB Bu y zden Y RMimde hemya nda bir ocuk, hemya nda bir gen k z var ve hi b y m yorlar Tan t m B lteninden."/>
 • Paperback
 • 190 pages
 • yirmi5
 • Selcan Aydın
 • Turkish
 • 10 August 2019

10 thoughts on “yirmi5

 1. Erdal Altinok says:

  Kitap okumak icin bir cok nedenimiz var hemen hemen tum nedenleri kullandim bu sefer ki nedenim yazari tanimak icindi Mukemmel.

 2. Sümeyra Altuntaş says:

  Yirmi5 i imizden birilerinin ortak hikayesi..Kitap g zeldi Bana babama olan k zg nl klar ma ke kelerime g t rd Okurken g zlerim doldu Sade diliyle o kadar g zel anlatm ki insan n kalbine dokunuyor Bu kitap baz lar n n ders kartaca , baz lar n n rnek alabilece i bir kitap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *